Privacy statement

Inleiding

Hoogste Tijd is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hoogste Tijd houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Hoogste Tijd gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een nieuwsbrief, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Hoogste Tijd. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, reserveringen, sollicitaties, functiegegevens en/of opgegeven interessen.

Hoogste Tijd gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Hoogste Tijd, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Hoogste Tijd. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Afmelden

Hoogste Tijd houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Hoogste Tijd geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Dat kan bijvoorbeeld op onze website. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@hoogstetijd.nl of schriftelijk bij Hoogste Tijd, t.a.v. Adresregistratie, Vrijstraat 38, 5611AW, Eindhoven.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Hoogste Tijd over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Hoogste Tijd, t.a.v. Adresregistratie, Vrijstraat 38, 5611AW, Eindhoven. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Hoogste Tijd met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van Hoogste Tijd worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Hoogste Tijd haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Hoogste Tijd ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van Cookies  door Hoogste Tijd

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.
Hoogste Tijd gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Hoogste Tijd maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Hoogste Tijd, haar groepsmaatschappijen en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Hoogste Tijd en andere websites

Op de sites van Hoogste Tijd treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Hoogste Tijd kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Hoogste Tijd behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Hoogste Tijd.


21-06-2021
Mon
10:07:14